W aucie

Dzieci i choroba lokomocyjna: porady i środki zapobiegawcze

Gdy podróżujemy samochodem, pociągiem lub łodzią, a nawet na placu zabaw, choroba lokomocyjna może spowodować dyskomfort i uczucie osłabienia. Oto kilka wskazówek, jak jej zapobiegać u dzieci.

bambini-e-mal-di-auto

Choroba lokomocyjna jest częstą dolegliwością u dzieci; może być bardzo intensywna i nieprzyjemna. Występuje w sytuacjach związanych z poruszaniem się, jak np. podróż samochodem, pociągiem, samolotem lub łodzią; może również ujawnić się podczas zabaw lub na świeżym powietrzu, np. gdy korzystamy z atrakcji w parku rozrywki.

Choroba lokomocyjna u dzieci przejawia się mdłościami lub wymiotami, bladością, ślinotokiem, zawrotami głowy, bólem głowy lub szeroko pojętym osłabieniem.

Oto kilka wskazówek, jak zapobiegać chorobie lokomocyjnej:

– podróżując samochodem lub innymi pojazdami kołowymi, spróbuj umieścić dziecko w miejscu, gdzie może patrzeć na otoczenie, zgodnie z kierunkiem jazdy;

– w miarę możliwości naucz dziecko patrzeć na stały punkt odniesienia (np. horyzont);

nie pozwalaj, by dzieci czytały lub wykonywały czynności wymagające nieustannego dostosowywania pola widzenia (jak np. korzystanie z telefonów komórkowych, urządzeń przenośnych itp.);

– odwracaj uwagę dziecka: śpiewajcie razem piosenki, recytujcie wierszyki lub opowiadajcie bajki;

– unikaj wywoływania u niego raptownych ruchów głowy;

– jeśli to możliwe, podróżujcie nocą, a jeśli nie, nałóż dziecku okulary słoneczne z ciemnymi szkłami;

– zachęcaj dziecko do drzemki w czasie jazdy lub usadź je jak najbliżej środka pojazdu w pozycji odchylonej, z zamkniętymi oczami;

– podróżując samochodem lub autobusem, zachęcaj dziecko, by naśladowało kierowcę i przechylało ciało w kierunku zgodnym z zakrętami;

– przygotuj lekkie posiłki, unikając pokarmów ciężkostrawnych;

– unikaj nieprzyjemnych lub silnych zapachów wewnątrz kabiny pasażera i zapewnij odpowiednią wentylację.

Te niewielkie zmiany mogą być pomocne w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej i zapewnieniu dziecku spokojnej podróży.

Na ten sam temat