Informacja o poufności danych osobowych

Spółka Artsana S.p.A. z siedzibą przy Via Saldarini Catelli n.1, 22070 Grandate (CO) jako Administrator Danych niniejszym informuje Państwa, że informacje przekazywane dobrowolnie przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego będą przetwarzane z użyciem systemów papierowych, elektronicznych i  telematycznych w celu zapewnienia Państwu dostępu do usług Chicco i możliwości korzystania z nich.

Do usług dostępnych na stronie internetowej Chicco można uzyskać dostęp jedynie podając osobiste dane dostępowe („nazwę użytkownika” i „hasło”), które mogą Państwo ustalić w czasie procesu rejestracji. Następnie korzystając z nich mogą Państwo zmieniać lub usuwać swoje dane przekazane w formularzu rejestracyjnym. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak brak zgody na ich podanie uniemożliwi Państwu korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej Chicco.

Cele związane z marketingiem bezpośrednim

Po udzieleniu przez Państwa zgody „dodatkowe” dane osobowe podane dobrowolnie przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego będą przetwarzane z użyciem narzędzi do przetwarzania danych lub bez ich wykorzystania. Posłużą one do przesyłania materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych dotyczących produktów Chicco, a także do monitorowania poziomu zadowolenia klientów z jakości produktów i usług Chicco, także tych dopiero opracowywanych. Wspomniane informacje mogą być przekazywane pocztą, telefonicznie, drogą elektroniczną lub poprzez wiadomości SMS lub MMS.

Gromadzenie dodatkowych danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim jest nieobowiązkowe, jednak brak zgody na ich podanie uniemożliwi nam prowadzenie wyżej wymienionych działań w zakresie marketingu bezpośredniego.

Dodatkowe dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych dotyczącymi działań marketingowych. 

 

Cele związane z profilowaniem

Po udzieleniu przez Państwa zgody „dodatkowe” dane osobowe podane dobrowolnie przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego będą przetwarzane z użyciem narzędzi do przetwarzania danych lub bez ich wykorzystania. Posłużą one do prowadzenia sondaży dotyczących sprofilowania wydatków, tj. do opracowywania konkretnych analiz łączących oferty handlowe Administratora Danych z zapotrzebowaniem jego Klientów.

Podanie dodatkowych danych osobowych w celach związanych z profilowaniem jest nieobowiązkowe, jednak brak zgody na ich podanie uniemożliwi nam prowadzenie wyżej wymienionych działań w zakresie profilowania oraz łączenie ofert handlowych z zapotrzebowaniem naszych Klientów.

Dodatkowe dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych dotyczącymi działań związanych z profilowaniem

Dane osobowe przekazane w celu uzyskania dostępu do usług Chicco będą również przetwarzane na potrzeby spełnienia wszystkich wymagań administracyjnych, księgowych i podatkowych związanych z powyższymi usługami, a także wszystkich zobowiązań wynikających z aktualnych przepisów ustawowych i wykonawczych.

Państwa dane osobowe nie będą rozpowszechniane ani ujawniane osobom trzecim. Mogą jednak zostać przekazane operatorom zewnętrznym, którym Administrator Danych zlecił realizację takich usług, a także wszystkim pracownikom Administratora, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach; lista wszystkich takich podmiotów jest dostępna w siedzibie Administratora Danych. 

Przysługuje Państwu prawo do sprawdzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie oraz żądania ich poprawienia, zaktualizowania lub usunięcia, lub do wykonywania przysługujących Państwu praw ustawowych (art. 7 dekretu legislacyjnego nr 196/2003). Mogą Państwo to uczynić pisząc do Artsana S.p.A. na podany wyżej adres lub poprzez zakładkę „Kontakt” na stronie internetowej  www.artsana.com.