Cookies

Niniejsza strona korzysta z plików cookie. Ta witryna używa plików cookie, także należących do stron trzecich, w celu wyświetlania reklam i serwisów, dostosowując je do twoich preferencji. W celu uzyskania szczegółowych informacji lub odmowy akceptacji dla wszystkich lub niektórych plików cookie, kliknij „dowiedz się więcej”. Zamykając ten baner lub przeglądając tę stronę, bądź też klikając na dowolny jej element udzielasz zgody na stosowanie plików cookie.

Ciasteczka są niewielkimi plikami tekstowymi, które witryny odwiedzane przez użytkowników wysyłają do ich urządzeń końcowych, gdzie są zapisywane w pamięci w celu ich ponownego wysłania do danej witryny przy okazji kolejnych wizyt. Ciasteczka są używane w różnym celu, są różnego rodzaju i mogą być wykorzystywane przez właściciela odwiedzanej strony lub przez osoby trzecie.
Administratorem przetwarzanych ciasteczek, które są instalowane przez witrynę, jest firma Artsana S.p.A. z siedzibą przy via S. Catelli nr 1, 22070 Grandate (CO). W celu identyfikacji administratorów ciasteczek instalowanych przez strony trzecie należy odwiedzić ich strony podane w sekcji „Deklaracja dotycząca  plików Cookie” w niniejszej informacji  lub odwiedzić stronę: http://www.youronlinechoices.com. Dane osobowe podane w wyniku udzielenia zgody na używanie plików cookies mogą być przetwarzane z wykorzystaniem technologii informatycznych, w celu prowadzenia działań w ramach niniejszej informacji.
Zgoda na używanie ciasteczek nie jest obowiązkowa. Niemniej jednak nieudzielenie zgody uniemożliwi prowadzenie działań wymienionych poniżej.
Dane uzyskane w wyniku udzielenia zgody na używanie ciasteczek nie będą rozpowszechniane ani przekazywane osobom trzecim przez administratora odpowiedzialnego ich za przetwarzanie. Niemniej jednak mogą zapoznać się z nimi osoby odpowiedzialne za ich przetwarzanie, a także osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych (pracownicy i/lub współpracownicy administratora), z których usług korzysta administrator, w celu świadczenia usług. Aktualna lista tych osób jest dostępna w siedzibie administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.
Należy pamiętać, że można zarządzać swoimi preferencjami co do ciasteczek także za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Jeżeli nie masz pewności co do rodzaju i wersji używanej przeglądarki, kliknij [„Pomoc”] w górnym okienku przeglądarki, gdzie można uzyskać wszystkie niezbędne informacje.
Zazwyczaj zmiana ustawień w przeglądarce jest łatwa. Należy postępować zgodnie z informacjami podanymi poniżej:
• należy wybrać Opcje Internetowe lub Preferencje z menu Narzędzia lub Pokaż lub Modyfikuj;;
• należy wybrać Prywatność lub Ochrona lub Pobieranie plików i wybrać preferowane ustawienia.

Ponadto można zastosować powyższe instrukcje także odnośnie adresu internetowego przeglądarki używanej przez Użytkownika.
Przypominamy także, iż w odniesieniu do przetwarzania danych, istnieje możliwość skorzystania z praw, o których mowa w art. 7 Ustawy o ochronie danych osobowych, który przytaczamy poniżej w celach informacyjnych:
1) osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy istnieją dotyczące jej dane osobowe, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane oraz otrzymać je w zrozumiałej formie;
2) osoba zainteresowana ma prawo poznać:
a) źródło danych osobowych;
b) cele oraz sposób ich przetwarzania;
c) logikę stosowaną do przetwarzania danych w przypadku, gdy odbywa się to przy użyciu narzędzi elektronicznych;
d) dane identyfikacyjne posiadacza praw do przetwarzania danych, osób odpowiedzialnych za ich przetwarzanie oraz wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z art. 5, punkt 2 Rozporządzenia z mocą ustawy 196/2003;
e) podmioty lub kategorie podmiotów, którym mogą być podawane do wiadomości dane osobowe, lub które mogą wejść w ich posiadanie jako przedstawiciele wyznaczeni na terytorium danego państwa, kierownicy lub osoby upoważnione.
3) Osoba zainteresowana ma prawo do:
a) zaktualizowania, skorygowania czyli uzupełnienia danych, w razie potrzeby;;
b) usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do realizacji celów, dla jakich zostały zgromadzone czy następnie przetwarzane;
c) uzyskania zaświadczenia, że podmioty, którym zostały rozpowszechnione lub przekazane do wiadomości dane osobowe, zostały powiadomione o operacjach, a także o treści operacji, wymienionych w literze a) i b), za wyjątkiem przypadku, w którym spełnienie takiego warunku jest niemożliwe lub wiąże się z zastosowaniem środków nieproporcjonalnych do chronionych praw.
4) Osoba zainteresowana ma także prawo do wniesienia całkowitego lub częściowego sprzeciwu wobec:
a) przetwarzania jej danych osobowych, nawet jeśli ma ono związek z realizacją celu, w którym zostały zgromadzone, o ile osoba zainteresowana kieruje się uzasadnionymi powodami;
b) przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu przesyłania materiałów reklamowych lub w celach związanych ze sprzedażą bezpośrednią, w ramach realizacji badań rynkowych lub w ramach realizacji informacji handlowej za pośrednictwem zautomatyzowanych form kontaktu (poczta elektroniczna itp.);
b) przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu przesyłania materiałów reklamowych lub w celach związanych ze sprzedażą bezpośrednią, w ramach realizacji badań rynkowych lub w ramach realizacji informacji handlowej za pośrednictwem korespondencji papierowej lub połączeń telefonicznych z operatorem.
Osoba zamierzająca skorzystać z przysługujących jej praw może kierować korespondencję na adres Artsana S.p.A. - Via S.Catelli, 1 - 22070 Grandate (Como), bądź też za pośrednictwem strony internetowej www.artsana.com, w polu „Kontakty/Contacts”.

W niniejszej informacji, w sekcji „Deklaracja dotycząca plików Cookie”, można uzyskać wszystkie informacje na temat ciasteczek instalowanych za pośrednictwem tej strony internetowej. W drugiej kolumnie sekcji „Deklaracja dotycząca plików  Cookie” („Dostawca”) można uzyskać informacje na temat strony internetowej ewentualnej osoby trzeciej, która może instalować pliki cookies. Natomiast tam, gdzie zostanie wymieniona strona internetowa, którą właśnie odwiedzasz, odpowiednie ciasteczko jest instalowane bezpośrednio przez administratora strony, którą odwiedzasz. 
Ciasteczka „techniczne”, absolutnie niezbędne dla działania strony internetowej i świadczenia usług, nie wymagają uzyskania zgody, dlatego też są instalowane automatycznie w wyniku otwarcia strony internetowej. Wszystkie pozostałe ciasteczka, inne niż wspomniane „techniczne” pliki cookies są instalowane lub aktywowane po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika, gdy po raz pierwszy odwiedza stronę internetową. Zgody można udzielić w sposób ogólny, po kliknięciu na baner z krótką informacją, znajdujący się na docelowej stronie internetowej, zgodnie z warunkami określonymi na tym banerze; bądź też w sposób selektywny, zaznaczając lub wyłączając zgodę w sekcji „Deklaracja dotycząca plików cookie”. Wyrażona zgoda zostaje zapamiętana podczas następnych wizyt.

Twoja zgoda dotyczy następujących domen: www.chicco.pl, chicco.pl, www.my.chicco.pt, my.chicco.pt, www.shop.chicco.pt, shop.chicco.pt, www.my.chicco.it, my.chicco.it, www.shop.chicco.it, shop.chicco.it, www.chicco.nl, www.chicco.be, www.chicco.fr, www.chicco.co.uk, www.chicco.pt, www.chicco.com, www.chicco.it

Twój obecny stan: Zezwól na wszystkie ciasteczka (Niezbędne, Preferencje, Statystyka, Marketing). 

Zmień swoją zgodę  |  Zgoda na wypłatę