Polityka korzystania z plików Cookies

Niniejsza witryna chicco.pl, korzysta z plików cookie, także należących do osób trzecich, w celu wyświetlania reklam i oferowania usług, dostosowując je do Twoich preferencji. W celu uzyskania szczegółowych informacji lub odmowy akceptacji dla wszystkich lub niektórych plików cookie, kliknij:

Zmień swoją zgodę  |  Wycofaj zgodę

Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które witryny odwiedzane przez użytkowników wysyłają do ich urządzeń końcowych. Pliki cookie są używane w różnym celu, są różnego rodzaju i mogą być wykorzystywane np. w celu poprawienia funkcjonalności lub śledzenia informacji o osobach odwiedzających witrynę w celu lepszego dostosowania naszej oferty.


Administratorem danych zawartych w ciasteczkach, które są instalowane przez witrynę, jest firma Artsana S.p.A. z siedzibą przy via S. Catelli nr 1, 22070 Grandate (CO). W celu identyfikacji administratorów ciasteczek instalowanych przez osoby trzecie należy odwiedzić ich strony podane poniżej w niniejszej informacji  lub odwiedzić stronę: http://www.youronlinechoices.com. Dane osobowe podane w wyniku udzielenia zgody, poprzez korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, na używanie plików cookies mogą być przetwarzane z wykorzystaniem technologii informatycznych, w celu prowadzenia działań wskazanych w niniejszej informacji.

Zgoda na używanie plików cookie nie jest obowiązkowa. Niemniej jednak nieudzielenie zgody może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej chicco.pl.


Dane uzyskane w wyniku używania ciasteczek nie będą rozpowszechniane ani przekazywane osobom trzecim przez administratora odpowiedzialnego za ich przetwarzanie. Niemniej jednak mogą zapoznać się z nimi osoby odpowiedzialne za ich przetwarzanie, a także upoważnione osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych (pracownicy i/lub współpracownicy administratora), z których usług korzysta administrator, w celu świadczenia usług. Aktualna lista tych osób jest dostępna w siedzibie administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.


Należy pamiętać, że można zarządzać swoimi preferencjami w zakresie plików cookie także za pośrednictwem przeglądarki internetowej.


Jeżeli nie masz pewności co do rodzaju i wersji używanej przeglądarki, kliknij [„Pomoc”] w górnym okienku przeglądarki, gdzie można uzyskać wszystkie niezbędne informacje.


Zazwyczaj zmiana ustawień w przeglądarce jest łatwa. Należy postępować zgodnie z informacjami podanymi poniżej:

• należy wybrać Opcje Internetowe lub Preferencje z menu Narzędzia lub Pokaż lub Modyfikuj;
• należy wybrać Prywatność lub Ochrona lub Pobieranie plików i wybrać preferowane ustawienia.

Ponadto można zastosować dalsze wskazówki także pod adresem internetowym przeglądarki używanej przez Użytkownika.

Dodatkowo, korzystamy z usług Google Analytics. Narzędzia Google Analytics zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika na stronie (otwarte podstrony które wyświetlił, czas pracy na stronie w celu generowania statystyk dotyczących funkcjonowania strony). Statystyki i analizy aktywności na stronie internetowej są anonimowe.

W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Możesz dokonać zmiany poszczególnych cookies stosowanych przez Google Analytics, np. za pomocą usługi Google Opt-out. Aby uzyskać dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google Analytics oraz przysługujących Użytkownikom praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności, można zapoznać się z informacją o ochronie danych Google https://policies.google.com/privacy?hl=pL. W celu zablokowania Google Analytics – Użytkownik może odwiedzić stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies instalowanych przez Google Analytics, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 

Przypominamy także, iż w odniesieniu do przetwarzania danych, istnieje możliwość skorzystania z praw, o których mowa w art. 15-22 RODO, tj. m.in.:

·         Prawo dostępu do danych: prawo do uzyskania od Administratora Danych potwierdzenia przetwarzania danych osobowych i, w przypadku uzyskania potwierdzenia, uzyskanie dostępu do danych osobowych oraz dalszych informacji na temat pochodzenia, celu, kategorii przetwarzanych danych, odbiorców komunikacji i / lub transferu danych itp.

·         Prawo do sprostowania danych: prawo do dokonania przez Administratora Danych korekty nieprawidłowych danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia.

·         Prawo do usunięcia danych: prawo do usunięcia danych osobowych przez administratora danych bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy:

Ÿ  dane osobowe nie są już niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania;;

Ÿ  zgoda, na której oparte jest przetwarzanie, została wycofana i brak jest innej podstawy prawnej dla czynności przetwarzania;

Ÿ  dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

Ÿ  dane osobowe muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek prawny.

·         Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego podstawę prawną stanowi uzasadniony interes administratora danych.

·         Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do ograniczenia przez Administratora Danych przetwarzania w przypadkach, w których kwestionowana jest rzetelność danych osobowych (w okresie niezbędnym do tego, by Administrator Danych zweryfikował dokładność przedmiotowych danych osobowych), jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Podmiot Danych sprzeciwił się przetwarzaniu, jeżeli dane osobowe są niezbędne Podmiotowi Danych do oceny, wykonania lub dochodzenia prawa przed sądem, jeżeli w wyniku sprzeciwu wobec przetwarzania Podmiot Danych oczekuje weryfikacji występowania przetwarzania lub w innych przypadkach uzasadnionych interesem Administratora Danych.

·         Prawo do przenoszenia danych: prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do automatycznego odczytu formacie, oraz do przekazywania takich danych innemu Administratorowi Danych wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, i wyłącznie w przypadku danych przetwarzanych za pomocą środków elektronicznych.

·         Prawo do niepodlegania decyzji opartej o zautomatyzowane przetwarzanie: prawo do zapewnienia przez podmiot przetwarzający dane niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne, mające wpływ na osobę, której dane dotyczą, z wyjątkiem sytuacji, gdy decyzje takie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub na podstawie zgody udzielonej przez Podmiot Danych.

Prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzoru: bez uszczerbku dla prawa wniesienia odwołania do jakiegokolwiek innego organu administracyjnego lub sądowego, Podmiot Danych, który uważa, że dotycząca go działalność w zakresie przetwarzania narusza RODO, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

                                                                 

Możesz skorzystać z ze swoich praw, pisząc na adres Artsana S.p.A., via S. Catelli nr 1, 22070 Grandate (CO) lub łącząc się z witryną https://www.chicco.it/ w zakładce "Kontakt".
Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat plików cookie zainstalowanych za pośrednictwem tej strony oraz niezbędne instrukcje dotyczące zarządzania preferencjami ich dotyczącymi.


Twoja zgoda dotyczy niniejszej witryny.


Twój obecny status: Zaakceptuj wszystkie pliki cookie (Wymagane, Preferencje, Statystyki, Marketing).Zmień swoją zgodę  |  Wycofaj zgodę

 

Informacja o plikach cookie została zaktualizowana ostatnio dnia 17.07.2018 przez Cookiebot:

Niezbędne (28)

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Imię i nazwisko

Dostawca

Cel

Data ważności

Rodzaj

__cfduid

grmtech.net

Wykorzystywane przez system dostarczania treści Cloudflare w celu identyfikacji bezpiecznego ruchu sieciowego.

1 rok

HTTP Cookie

CookieConsent [x21]

chicco.in
chicco.ru
chicco.com.ar
chicco.de
chicco.ch
chicco.com.tr
chicco.com.br
chicco.es
chicco.co.uk
chicco.pt
chicco.com
chicco.it
chicco.com.mx
chicco.pl
my.chicco.pt
shop.chicco.pt
my.chicco.it
shop.chicco.it
chicco.nl
chicco.be
chicco.fr

Przechowywanie zgody użytkownika na stosowanie plików cookie wyrażonej dla danej domeny

1 rok

HTTP Cookie

JSESJAID [x6]

chicco.pt
chicco.it
my.chicco.pt
shop.chicco.pt
my.chicco.it
shop.chicco.it

Zachowanie statusu użytkownika przy kolejnych żądaniach zgłaszanych na stronie

Sesja

HTTP Cookie

Preferencje (1)

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

Imię i nazwisko

Dostawca

Cel

Data ważności

Rodzaj

CookieConsentBulkTicket

cookiebot.com

Umożliwienie korzystania z uprawniania do stosowania plików cookie w odniesieniu  do różnych stron internetowych.

1 rok

HTTP Cookie

Statystyka (65)

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Imię i nazwisko

Dostawca

Cel

Data ważności

Rodzaj

_dc_gtm_UA-#

chicco.fr

Wykorzystywane przez Google Tag Manager w celu monitorowania wczytywania znacznika skryptu Google Analytics.

Sesja

HTTP Cookie

_ga [x21]

chicco.in
chicco.ru
chicco.com.ar
chicco.de
chicco.ch
chicco.com.tr
chicco.com.br
chicco.es
chicco.co.uk
chicco.pt
chicco.com
chicco.com.mx
chicco.pl
my.chicco.pt
shop.chicco.pt
chicco.it
my.chicco.it
shop.chicco.it
chicco.nl
chicco.be
chicco.fr

Rejestracja unikalnej tożsamości, wykorzystywanej do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony przez odwiedzającego.

2 lata

HTTP Cookie

_gat [x20]

chicco.in
chicco.ru
chicco.com.ar
chicco.de
chicco.ch
chicco.com.tr
chicco.com.br
chicco.es
chicco.co.uk
chicco.pt
chicco.com
chicco.com.mx
chicco.pl
my.chicco.pt
shop.chicco.pt
chicco.it
shop.chicco.it
chicco.nl
chicco.be
chicco.fr

Wykorzystywane przez Google Analytics w celu obniżania przepustowości żądań użytkowników.

Sesja

HTTP Cookie

_gid [x21]

chicco.in
chicco.ru
chicco.com.ar
chicco.de
chicco.ch
chicco.com.tr
chicco.com.br
chicco.es
chicco.co.uk
chicco.pt
chicco.com
chicco.com.mx
chicco.pl
my.chicco.pt
shop.chicco.pt
chicco.it
my.chicco.it
shop.chicco.it
chicco.nl
chicco.be
chicco.fr

Rejestracja unikalnej tożsamości, wykorzystywanej do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony przez odwiedzającego.

Sesja

HTTP Cookie

collect

google-analytics.com

Przesyłanie do Google Analytics danych dotyczących urządzenia i zachowań odwiedzającego. Śledzenie zachowań odwiedzającego na różnych urządzeniach i różnych kanałach marketingowych.

Sesja

Pixel Tracker

visitor-id

media.net

Zbieranie informacji o osobie odwiedzającej. Informacje będą przechowywane przez operatora strony dla celów analizy wewnętrznej – analiza wewnętrzna dla potrzeb stron internetowych ma na celu optymalizację domen.

1 rok

HTTP Cookie

Marketing (90)

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Imię i nazwisko

Dostawca

Cel

Data ważności

Rodzaj

#.gif

rlcdn.com

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

_kuid_

krxd.net

Rejestracja unikalnej tożsamości w celu identyfikacji urządzenia użytkownika przy kolejnych wizytach. Unikalna tożsamość jest wykorzystywana dla celów reklamy ukierunkowanej.

179 dni

HTTP Cookie

ab

agkn.com

W oczekiwaniu

1 rok

HTTP Cookie

ads/conversion/#

google.com

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

ads/ga-audiences

google.com

Wykorzystywane przez Google AdWords w celu ponownego angażowania odwiedzających, co do których, na podstawie ich zachowań w sieci, istnieje prawdopodobieństwo, że staną się klientami.

Sesja

Pixel Tracker

ads/user-lists/#

google.com

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

AdServer/Pug

pubmatic.com

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

AFFICHE_W

weborama.fr

Wykorzystywane przez platformę reklamową Weborama w celu określania zainteresowań odwiedzającego w oparciu o odwiedzane strony, wybierane treści i inne zachowania na stronie internetowej.

3 miesiące

HTTP Cookie

anj

adnxs.com

Rejestracja unikalnej tożsamości w celu identyfikacji urządzenia użytkownika przy kolejnych wizytach. Unikalna tożsamość jest wykorzystywana dla celów reklamy ukierunkowanej.

3 miesiące

HTTP Cookie

audience

spotxchange.com

W oczekiwaniu

1 rok

HTTP Cookie

bounce

adnxs.com

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

browser_id

rqtrk.eu

W oczekiwaniu

6 dni

HTTP Cookie

c

bidswitch.net

Reguluje synchronizację identyfikacji użytkownika i wymianę danych użytkownika pomiędzy różnymi serwisami reklamowymi.

1 rok

HTTP Cookie

ck1

rlcdn.com

Zbieranie zanonimizowanych danych o wejściach użytkownika na stronę internetową, np. ilości wejść na stronę, średniego czasu wizyty na stronie i informacji, jakie strony były wczytywane, w celu zaprezentowania użytkownikowi spersonalizowanych reklam.

179 dni

HTTP Cookie

cm

rfihub.com

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

cmd

rfihub.com

Rejestracja zanonimizowanych danych użytkownika, np. adresu IP, położenia geograficznego, odwiedzanych stron, oglądanych reklam, w celu zoptymalizowania wyświetlanych reklam w oparciu o działania użytkownika na stronach korzystających z tej samej sieci reklamowej.

1 rok

HTTP Cookie

CMDD

casalemedia.com

Zbieranie zanonimizowanych danych o wejściach użytkownika na stronę internetową, np. ilości wejść na stronę, średniego czasu wizyty na stronie i informacji, jakie strony były wczytywane, w celu zaprezentowania użytkownikowi spersonalizowanych reklam.

Sesja

HTTP Cookie

CMID

casalemedia.com

Zbieranie zanonimizowanych danych o wejściach użytkownika na stronę internetową, np. ilości wejść na stronę, średniego czasu wizyty na stronie i informacji, jakie strony były wczytywane, w celu zaprezentowania użytkownikowi spersonalizowanych reklam.

1 rok

HTTP Cookie

CMPRO

casalemedia.com

W oczekiwaniu

3 miesiące

HTTP Cookie

CMPS

casalemedia.com

Zbieranie zanonimizowanych danych o wejściach użytkownika na stronę internetową, np. ilości wejść na stronę, średniego czasu wizyty na stronie i informacji, jakie strony były wczytywane, w celu zaprezentowania użytkownikowi spersonalizowanych reklam.

3 miesiące

HTTP Cookie

CMRUM3

casalemedia.com

Zbieranie zanonimizowanych danych o wejściach użytkownika na stronę internetową, np. ilości wejść na stronę, średniego czasu wizyty na stronie i informacji, jakie strony były wczytywane, w celu zaprezentowania użytkownikowi spersonalizowanych reklam.

1 rok

HTTP Cookie

CMSC

casalemedia.com

Zbieranie zanonimizowanych danych o wejściach użytkownika na stronę internetową, np. ilości wejść na stronę, średniego czasu wizyty na stronie i informacji, jakie strony były wczytywane, w celu zaprezentowania użytkownikowi spersonalizowanych reklam.

Sesja

HTTP Cookie

CMST

casalemedia.com

Zbieranie zanonimizowanych danych o wejściach użytkownika na stronę internetową, np. ilości wejść na stronę, średniego czasu wizyty na stronie i informacji, jakie strony były wczytywane, w celu zaprezentowania użytkownikowi spersonalizowanych reklam.

Sesja

HTTP Cookie

cx

ru4.com

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

demconf.jpg

demdex.net

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

demdex

demdex.net

Poprzez wykorzystanie unikalnej tożsamości, używanej dla celów semantycznej analizy treści, poruszanie się użytkownika na stronach internetowych jest rejestrowane i korelowane z danymi w trybie offline pochodzącymi z ankiet i podobnych rejestracji w celu zaprezentowania użytkownikowi spersonalizowanych reklam.

179 dni

HTTP Cookie

dh

rfihub.com

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

dpm

demdex.net

W oczekiwaniu

179 dni

HTTP Cookie

eud

rfihub.com

Rejestracja zanonimizowanych danych użytkownika, np. adresu IP, położenia geograficznego, odwiedzanych stron, oglądanych reklam, w celu zoptymalizowania wyświetlanych reklam w oparciu o działania użytkownika na stronach korzystających z tej samej sieci reklamowej.

1 rok

HTTP Cookie

euds

rfihub.com

Rejestracja zanonimizowanych danych użytkownika, np. adresu IP, położenia geograficznego, odwiedzanych stron, oglądanych reklam, w celu zoptymalizowania wyświetlanych reklam w oparciu o działania użytkownika na stronach korzystających z tej samej sieci reklamowej.

Sesja

HTTP Cookie

everest_g_v2

everesttech.net

Wykorzystywane w celu personalizacji reklam i udokumentowania skuteczności poszczególnych reklam.

1 rok

HTTP Cookie

fr

facebook.com

Wykorzystywane przez Facebook w celu przekazywania serii produktów reklamowych, np. zakupu od osób trzecich powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym.

3 miesiące

HTTP Cookie

GPS

youtube.com

Rejestracja unikalnej tożsamości identyfikującej urządzenie mobilne w celu umożliwienia śledzenia w oparciu o lokalizację geograficzną GPS.

Sesja

HTTP Cookie

i

openx.net

Rejestracja zanonimizowanych danych użytkownika, np. adresu IP, położenia geograficznego, odwiedzanych stron, oglądanych reklam, w celu zoptymalizowania wyświetlanych reklam w oparciu o działania użytkownika na stronach korzystających z tej samej sieci reklamowej.

1 rok

HTTP Cookie

IDE

doubleclick.net

Wykorzystywane przez Google DoubleClick w celu rejestrowania i przekazywania informacji o aktywności użytkownika po obejrzeniu lub kliknięciu na jedną z reklam reklamodawcy w celu dokonania pomiaru skuteczności reklamy przy kolejnych wizytach w sieci i zaprezentowania użytkownikowi spersonalizowanych reklam.

2 lata

HTTP Cookie

KRTBCOOKIE_#

pubmatic.com

Rejestracja unikalnej tożsamości identyfikującej urządzenie użytkownika przy kolejnej wizycie na stronach korzystających z tej samej sieci reklamowej. Tożsamość wykorzystywana jest w celu personalizacji reklam.

3 miesiące

HTTP Cookie

mako_uid

eyeota.net

Zbieranie danych o wejściach użytkownika na stronę internetową, np. informacji jakie strony były wczytywane. Zapisane dane są wykorzystywane w celu  kategoryzacji zainteresowań użytkownika oraz profili demograficznych pod kątem odsprzedaży dla celów marketingu ukierunkowanego.

1 rok

HTTP Cookie

match/bounce

eyeota.net

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

matchx1

w55c.net

W oczekiwaniu

29 dni

HTTP Cookie

mc

quantserve.com

Zbieranie danych o wejściach użytkownika na stronę internetową, np. informacji jakie strony były wczytywane. Zapisane dane są wykorzystywane w celu personalizacji reklam.

13 miesiące

HTTP Cookie

na_sc_x

addthis.com

W oczekiwaniu

29 dni

HTTP Cookie

na_tc

addthis.com

W oczekiwaniu

13 miesiące

HTTP Cookie

ONPLFTRH

eyeota.net

W oczekiwaniu

Sesja

HTTP Cookie

pixel/#

agkn.com

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

PREF

youtube.com

Rejestracja unikalnej tożsamości wykorzystywanej przez Google w celu prowadzenia statystyki w zakresie oglądania przez użytkownika nagrań video YouTube  na różnych stronach.

8 miesiące

HTTP Cookie

PUBMDCID

pubmatic.com

Rejestracja unikalnej tożsamości identyfikującej urządzenie użytkownika przy kolejnej wizycie na stronach korzystających z tej samej sieci reklamowej. Tożsamość wykorzystywana jest w celu personalizacji reklam.

3 miesiące

HTTP Cookie

PugT

pubmatic.com

W oczekiwaniu

29 dni

HTTP Cookie

push

rqtrk.eu

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

pxrc

rlcdn.com

W oczekiwaniu

2 miesiące

HTTP Cookie

r/collect

doubleclick.net

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

r1

serving-sys.com

Zbieranie danych dotyczących poruszania się użytkownika na stronach internetowych w celu dokonania oceny skuteczności reklam  prezentowanych na poszczególnych stronach.

Sesja

HTTP Cookie

rlas3

rlcdn.com

Zbieranie zanonimizowanych danych o wejściach użytkownika na stronę internetową, np. ilości wejść na stronę, średniego czasu wizyty na stronie i informacji, jakie strony były wczytywane, w celu zaprezentowania użytkownikowi spersonalizowanych reklam.

179 dni

HTTP Cookie

rtn1-z

rlcdn.com

W oczekiwaniu

179 dni

HTTP Cookie

rud

rfihub.com

Rejestracja zanonimizowanych danych użytkownika, np. adresu IP, położenia geograficznego, odwiedzanych stron, oglądanych reklam, w celu zoptymalizowania wyświetlanych reklam w oparciu o działania użytkownika na stronach korzystających z tej samej sieci reklamowej.

1 rok

HTTP Cookie

ruds

rfihub.com

Rejestracja zanonimizowanych danych użytkownika, np. adresu IP, położenia geograficznego, odwiedzanych stron, oglądanych reklam, w celu zoptymalizowania wyświetlanych reklam w oparciu o działania użytkownika na stronach korzystających z tej samej sieci reklamowej.

Sesja

HTTP Cookie

rum

casalemedia.com

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

smd

rfihub.com

W oczekiwaniu

1 rok

HTTP Cookie

t_gid

taboola.com

Przypisanie użytkownikowi unikalnej tożsamości uwzględniające jego reakcję na reklamy lub treść strony – umożliwia to zaprezentowanie odwiedzającemu podobnych reklam i treści.

1 rok

HTTP Cookie

taboola_usg

taboola.com

Zbieranie informacji nt. odwiedzającego. Informacje te zostaną zapisane jako ciąg znaków stanowiący unikalną tożsamość użytkownika i zawierający informacje o nim – ciągi znaków stanowiących informacje o danym użytkowniku mogą być wykorzystywane w celu odnalezienia grup o podobnych preferencjach, lub mogą być wykorzystywane przez domeny lub giełdy reklamy podmiotów zewnętrznych.

1 rok

HTTP Cookie

tap.php

rubiconproject.com

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

TapAd_DID

tapad.com

Określenie rodzaju urządzenia (smartphone, tablet, komputer, odbiornik TV, itp.), z którego korzysta użytkownik.

2 miesiące

HTTP Cookie

TapAd_TS

tapad.com

Określenie rodzaju urządzenia (smartphone, tablet, komputer, odbiornik TV, itp.), z którego korzysta użytkownik.

2 miesiące

HTTP Cookie

tapestry/1

tapad.com

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

test_cookie

doubleclick.net

Wykorzystywane w celu sprawdzenia czy wyszukiwarka użytkownika obsługuje pliki cookie.

Sesja

HTTP Cookie

TMP_X1ID

ru4.com

Rejestracja unikalnej tożsamości identyfikującej urządzenie użytkownika przy kolejnej wizycie na stronach korzystających z tej samej sieci reklamowej. Tożsamość wykorzystywana jest w celu personalizacji reklam.

Sesja

HTTP Cookie

tr

facebook.com

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

tuuid

bidswitch.net

Rejestracja informacji czy użytkownik wyraził zgodę na stosowanie plików cookie.

1 rok

HTTP Cookie

tuuid_lu

bidswitch.net

W oczekiwaniu

1 rok

HTTP Cookie

u

agkn.com

Zbieranie danych o wejściach użytkownika na stronę internetową, np. informacji jakie strony były wczytywane. Zapisane dane są wykorzystywane w celu  kategoryzacji zainteresowań użytkownika oraz profili demograficznych pod kątem odsprzedaży dla celów marketingu ukierunkowanego.

1 rok

HTTP Cookie

u2

serving-sys.com

Zbieranie danych dotyczących poruszania się użytkownika na stronach internetowych w celu dokonania oceny skuteczności reklam  prezentowanych na poszczególnych stronach.

3 miesiące

HTTP Cookie

ul_cb/sync

bidswitch.net

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

um2

serving-sys.com

W oczekiwaniu

3 miesiące

HTTP Cookie

uuid2

adnxs.com

Rejestracja unikalnej tożsamości identyfikującej urządzenie użytkownika przy kolejnej wizycie. Tożsamość wykorzystywana jest w celu personalizacji reklam.

3 miesiące

HTTP Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Próba oszacowania przepustowości kanału przesyłowego użytkownika na stronach, na których umieszczono nagrania video YouTube.

179 dni

HTTP Cookie

w/1.0/sd

openx.net

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

wfivefivec

w55c.net

Zbieranie danych o wejściach użytkownika na stronę internetową, np. informacji jakie strony były wczytywane. Zapisane dane są wykorzystywane w celu personalizacji reklam.

13 miesiące

HTTP Cookie

X1ID

ru4.com

Rejestracja unikalnej tożsamości identyfikującej urządzenie użytkownika przy kolejnej wizycie na stronach korzystających z tej samej sieci reklamowej. Tożsamość wykorzystywana jest w celu personalizacji reklam.

18 miesiące

HTTP Cookie

YSC

youtube.com

Rejestracja unikalnej tożsamości w celu prowadzenia statystyki w zakresie jakie nagrania video YouTube zostały obejrzane przez użytkownika.

Sesja

HTTP Cookie

yt-remote-cast-installed [x2]

youtube.com
rfihub.com

Zachowuje preferencje dotyczące odtwarzacza video użytkownika przy pomocy wbudowanego filmu YouTube

Sesja

HTML Local Storage

yt-remote-connected-devices [x2]

youtube.com
rfihub.com

Zachowuje preferencje dotyczące odtwarzacza video użytkownika przy pomocy wbudowanego filmu YouTube

Persistent

HTML Local Storage

yt-remote-device-id [x2]

youtube.com
rfihub.com

Zachowuje preferencje dotyczące odtwarzacza video użytkownika przy pomocy wbudowanego filmu YouTube

Persistent

HTML Local Storage

yt-remote-fast-check-period [x2]

youtube.com
rfihub.com

Zachowuje preferencje dotyczące odtwarzacza video użytkownika przy pomocy wbudowanego filmu YouTube

Sesja

HTML Local Storage

yt-remote-Sesja-app [x2]

youtube.com
rfihub.com

Zachowuje preferencje dotyczące odtwarzacza video użytkownika przy pomocy wbudowanego filmu YouTube

Sesja

HTML Local Storage

yt-remote-Sesja-name [x2]

youtube.com
rfihub.com

Zachowuje preferencje dotyczące odtwarzacza video użytkownika przy pomocy wbudowanego filmu YouTube

Sesja

HTML Local Storage

Nieklasyfikowane (37)

Nieklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikacji, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.

Imię i nazwisko

Dostawca

Cel

Data ważności

Rodzaj

_qsst_s

chicco.de

W oczekiwaniu

Sesja

HTTP Cookie

_qst_s

chicco.de

W oczekiwaniu

1 rok

HTTP Cookie

ARTSANA-COOKIE [x2]

chicco.pt
chicco.it

W oczekiwaniu

Sesja

HTTP Cookie

bct

mid.rkdms.com

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

chi_acs

chicco.it

W oczekiwaniu

20 lata

HTTP Cookie

chi_acsc

chicco.it

W oczekiwaniu

20 lata

HTTP Cookie

chi_cookiebotMarketing

chicco.it

W oczekiwaniu

2999 dni

HTTP Cookie

chi_country

chicco.it

W oczekiwaniu

20 lata

HTTP Cookie

chi_language

chicco.it

W oczekiwaniu

20 lata

HTTP Cookie

chi_popup-1 [x2]

chicco.es
chicco.it

W oczekiwaniu

29 dni

HTTP Cookie

chi_popup-40

chicco.it

W oczekiwaniu

Sesja

HTTP Cookie

chi_popups

chicco.it

W oczekiwaniu

20 lata

HTTP Cookie

chi_popupTestAB

chicco.it

W oczekiwaniu

20 lata

HTTP Cookie

cookies_lhc.js [x5]

chicco.pt
chicco.it
shop.chicco.pt
my.chicco.it
shop.chicco.it

W oczekiwaniu

Sesja

HTTP Cookie

cpt_acs

chicco.pt

W oczekiwaniu

20 lata

HTTP Cookie

cpt_acsc

chicco.pt

W oczekiwaniu

20 lata

HTTP Cookie

cpt_cookiebotMarketing

chicco.pt

W oczekiwaniu

2999 dni

HTTP Cookie

cpt_country

chicco.pt

W oczekiwaniu

20 lata

HTTP Cookie

cpt_language

chicco.pt

W oczekiwaniu

20 lata

HTTP Cookie

cpt_popup-23

chicco.pt

W oczekiwaniu

29 dni

HTTP Cookie

cpt_popups

chicco.pt

W oczekiwaniu

20 lata

HTTP Cookie

lhc_per [x2]

chicco.pt
chicco.it

W oczekiwaniu

6 miesięcy

HTTP Cookie

lhc_ref [x3]

shop.chicco.pt
my.chicco.it
shop.chicco.it

W oczekiwaniu

Sesja

HTML Local Storage

oapi/idsync

soma.smaato.net

W oczekiwaniu

Sesja

Pixel Tracker

osservatorio-chicco

chicco.it

W oczekiwaniu

29 dni

HTTP Cookie

x_qtag_chiccomaincontainer

chicco.de

W oczekiwaniu

1 rok

HTTP Cookie

yt.innertube::nextId

youtube.com

W oczekiwaniu

Plik trwały

HTML Local Storage

yt.innertube::requests

youtube.com

W oczekiwaniu

Plik trwały

HTML Local Storage