Comfy Fit- nosidełko, jak chusta

Przez 9 miesięcy - w czasie ciąży - dziecko żyje w fizycznej symbiozie z mamą. Niezwykle ważne jest, aby więź ta pozostała podtrzymana po narodzinach. Noworodek potrzebuje tego stałego, bliskiego kontaktu z mamą, aby czuć się kochanym, chronionym i zaopiekowanym.

Rośnie ilość naukowych dowodów z dziedziny neurobiologii sugerujących, że brak silnej więzi między rodzicami a dzieckiem, negatywnie wpływa na dzieci. Mają one zmniejszone szanse dorastania w spokojny sposób. Te, których rodzice zadbali o mocną więź stają się szczęśliwymi, niezależnymi i silnymi dorosłymi.