Rozszerzanie diety

Odstawianie od piersi i niezależność małych dzieci

Z psychologicznego punktu widzenia odstawienie od piersi jest pierwszym ważnym krokiem ku częściowemu odłączeniu dziecka od matki i stanowi wstępny ruch ku niezależności od matki. Przedstawiamy kilka porad na temat towarzyszenia dziecku w nabywaniu niezależności, poczynając od stołu.

autonomia-pappa

Odstawianie od piersi to delikatny proces, nie tylko z punktu widzenia odżywiania, ale także w odniesieniu do rozwoju autonomii i niezależności. Ważne jest, by prowadzić dziecko w tej fascynującej podróży ku świadomości, gdy kęs za kęsem odkrywa ono coraz większą autonomię i niezależność.

Uszanuj odpowiedni dla dziecka moment

Przede wszystkim staraj się uszanować to, kiedy dla dziecka jest odpowiedni moment, i wspieraj je spokojnie w tej delikatnej zmianie. Dzieci nie należy zmuszać do jedzenia ani im tego nakazywać – to one pokażą pierwsze oznaki tego, że są gotowe na zmianę, przez rozproszenia podczas karmienia i ciekawość, co je mama, tata czy starsze rodzeństwo.

Unikaj zmuszania dziecka do jedzenia

Jedzenie trzeba dziecku proponować bez narzucania mu obowiązku, że ma zjeść – czasem trzeba będzie spróbować kilka razy. Pomimo ciekawości pewna nieufność wobec nowych pokarmów jest czymś normalnym, a zmuszanie dziecka do ich jedzenia może spotkać się z odmową, która będzie przeciągać się w czasie.

Siadaj do stołu z uśmiechem

Pora posiłku powinna być czasem pozbawionym niepokojów i napięć, a jedzenia nie można wykorzystywać jako nagrody lub kary – postawa rodziców ma kluczowe znaczenie dla wykształcenia się u dziecka prawidłowego podejścia do jedzenia, które pozostanie mu na całe życie.

Na ten sam temat