INFORMACJE dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

1.      Informacje ogólne

Pozostawienie przez Ciebie danych i wysłanie do nas formularza kontaktowego oznacza Twoją zgodę na skontaktowanie się z Tobą przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania i przekazanie Ci żądanych informacji, z użyciem podanych przez Ciebie danych i kanału komunikacji elektronicznej, w tym adresu e-mail (mogą być to w szczególności informacje dotyczące produktów oferowanych pod marką „chicco”). Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Bez Twojej zgody (bez pozostawienia przez Ciebie danych) nie będziemy się z Tobą kontaktowali. Twoje zapytanie, w zależności od jego treści i tematu, zostanie przekazane do właściwej osoby w firmie Artsana Poland sp. z o.o. lub naszemu odpowiedniemu partnerowi.

 

2.      Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Artsana Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-377) przy ul. Połczyńskiej 31A (dalej „Spółka”).

 

3.      Prawo rezygnacji / cofnięcia zgody

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymania informacji tj. cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych kontaktując się z nami lub wysyłając informację pod adres e-mail: info.pl@artsana.com lub pisemnie na adres: Artsana Poland sp. z o.o., ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa.

 

4.      Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu wykonania umowy zawartej w związku z usługą świadczoną drogą elektroniczną, polegającą na udostępnieniu formularza kontaktowego i kontakcie z Tobą w celu udzielenia pomocy, w tym przesłania odpowiedzi (art. 6 ust. 1 litera b) RODO). W związku z zawartą umową, możemy także przetwarzać Twoje dane w celu obsługi Twoich reklamacji dotyczących usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym związanych z kontaktowaniem się z Tobą w ramach tej obsługi.

 

      W ramach uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 litera f) RODO), będziemy wykorzystywać Twoje dane:

a.       w celach archiwalnych (dowodowych), na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. zarzutami związanymi z przetwarzaniem Twoich danych osobowych);

b.      dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

 

W związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej http://www.chicco.pl/ Spółka gromadzi także informacje zawarte w plikach cookies lub podobnych technologiach w celu analizowania zachowań użytkowników i ruchu na stronie internetowej, lepszego dostosowania oferty produktów lub usług oraz wyświetlania reklamy produktów lub usług marki chicco w oparciu o Twoją aktywność i zainteresowania w Internecie. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora. Jeśli chciałbyś cofnąć swoją zgodę w zakresie korzystania przez nas z cookies lub podobnych technologii należy przede wszystkich dokonać zmian ustawień przeglądarki.

 

5.      Odbiorcy danych

Treść Twojego zapytania i Twoje dane osobowe  mogą zostać przekazane partnerom Spółki, w tym świadczącym usługi związane z reklamacjami naszych towarów tj. Autoryzowanemu Serwisowi Chicco oraz spółce Artsana S.p.A. z siedzibą we Włoszech. Ponadto odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, kurierskich, archiwizacyjnych.

 

6.      Okres przechowywania

Twoje dane osobowe, które przekażesz w związku z Twoim zapytaniem, będziemy przetwarzać do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie - przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat.

 

7.      Pouczenie o prawach

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody - w dowolnym momencie, poprzez kontakt z nami na adres e-mail info.pl@artsana.com lub pisemnie na adres: Artsana Poland sp. z o.o., ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ponadto, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego w punkcie 4 powyżej. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

8.      Prawo do skargi

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.