Nota Prawna

Chicco jest marką należącą do spółki Artsana S.p.A.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Partita I.V.A. 00227010139

Artsana S.p.A.

22070 Grandate (Como-Italia), Via Saldarini Catelli 1

Cap. Soc. € 46.312.700

Iscr. Reg. Imp. Trib. Como n. 6980 C.C.I.A.A. Como R.E.A. n. 120591

S.p.A. socio unico

 

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2004-2014, Artsana S.p.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Objęto ochroną na mocy przepisów prawa włoskiego oraz międzynarodowych traktatów dotyczących ochrony praw autorskich.

 

Informacje dotyczące znaków towarowych i praw autorskich

Znaki towarowe i inne znaki charakterystyczne przedstawione i wykorzystywane w niniejszej witrynie są wyłączną własnością spółki Artsana S.p.A. Wykorzystywanie tych znaków bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Artsana S.p.A. jest surowo zabronione.

 

Artsana S.p.A. jest wyłącznym posiadaczem wszystkich praw autorskich do programów komputerowych i dokumentacji powiązanej, kodu źródłowego oraz baz danych i dokumentacji powiązanej zamieszczonych w niniejszej witrynie, jak również wszelkich innych materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie.

Artsana S.p.A. zezwala na wyświetlanie, kopiowanie, pobieranie i drukowanie dokumentów dostępnych w niniejszej witrynie wyłącznie do celów osobistych i prywatnych, pod następującymi warunkami:

 

    – dokumenty należy wykorzystywać jedynie do celów osobistych i prywatnych; nie wolno ich wykorzystywać do celów handlowych ani informacyjnych; w każdym razie nie można ich publikować ani rozpowszechniać;

    – dokumentów nie wolno modyfikować;

    – nie wolno usuwać informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych i innych informacji zastrzeżonych dotyczących dokumentów spółki Artsana S.p.A. dostępnych w niniejszej witrynie.

 

Zezwolenie to nie rozciąga się na jakiekolwiek dokumenty lub materiały zastrzeżone jakichkolwiek innych podmiotów przekazujących treści zamieszczone w niniejszej witrynie.

Powielanie, kopiowanie i dalsza dystrybucja materiałów i elementów designu niniejszej witryny internetowej w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Artsana S.p.A. jest surowo zabronione.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Nota informacyjna na podstawie art. 13 włoskiej Ustawy o ochronie danych osobowych (Dekret legislacyjny nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r.).

 

Spółka Artsana S.p.A. z siedzibą pod adresem via S. Catelli n.1, 22070 Grandate (CO) jako administrator danych osobowych niniejszym informuje Państwa, że przekazywane przez Państwa dane osobowe (zwane dalej „danymi”) będą przetwarzane z użyciem środków papierowych, elektronicznych i telematycznych w celu świadczenia Państwu żądanych usług.

 

Przekazanie swoich danych osobowych jest nieobowiązkowe. Jeśli jednak Państwo tego nie uczynią, uniemożliwi to świadczenie usług związanych z niniejszym serwisem.

 

Państwa dane osobowe nie będą rozpowszechniane ani ujawniane osobom trzecim. Dostęp do nich mogą jednak uzyskać osoby, którym administrator danych zlecił świadczenie usługi, a także – w tym samym celu – osobom odpowiedzialnym za dane i pełnomocnikom, których aktualna lista dostępna jest u administratora danych.

 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych w celu ich sprawdzenia oraz żądania, aby je poprawiono, zaktualizowano lub usunięto, a także wykonania innych praw przysługujących Państwu z mocy prawa (art. 7 Dekretu legislacyjnego nr 196/2003). Mogą to Państwo uczynić zwracając się pisemnie do spółki Artsana S.p.A. pod adresem via S. Catelli n.1, 22070 Grandate (CO) lub wchodząc w zakładkę “Kontakty” pod adresem www.artsana.com.