Rozwój przez zabawę

Zabawa jest dla dziecka kluczem do poznania świata i siebie samego, a także do zdobywania kolejnych umiejętności.

file

Zabawa to nie tylko rozrywka, to także przyjemna i satysfakcjonująca, pochłaniająca dziecko praca, w której wykorzystuje wszystkie swoje siły i całą swoją zaradność, w której zdobywa i doskonali wiele nowych umiejętności. Co więcej, jest to także pierwszy i główny sposób wykształcania się u dziecka osobowości, poznawania samego siebie, swoich emocji oraz relacji społecznych, w których wzrasta.


Zabawa zaczyna się jeszcze przed narodzinami, kiedy świat dziecka obraca się wokół poznawania własnego ciała, siebie i osób go otaczających. Stopniowo poszerza się on o interakcję ze światem zewnętrznym oraz o przedmioty, które dziecko znajduje wokół siebie, których dotyka, którymi uczy się bawić.


To dlatego zabawki odgrywają ważną rolę i są niezbędnym narzędziem rozwoju dziecka. Należy je zatem wybierać w sposób przemyślany, stosownie do etapu w rozwoju fizycznym, poznawczym i ruchowym dziecka.